Firma zaistniała na rynku od 1991r. pod nazwą TES Spółka z o.o. Niwki Daleszyckie.

Od początku swego istnienia Firma zaangażowana była w produkcję i obrót materiałami hydroizolacyjnymi. Początkowo zajmowała się produkcją pap asfaltowych na tekturze. W 1997r. uruchomiona została produkcja pap na welonie z włókien szklanych.

Dynamiczny rozwój Firmy pozwolił na wprowadzenie nowych technologii produkcji i rozszerzanie oferty. Wytwarzamy produkty przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych w budownictwie, w szczególności jako materiały hydroizolacyjne w budownictwie ogólnym, oraz jako materiały dachowe w budownictwie przemysłowym i dachach płaskich. Nieustannie podnosimy normy jakościowe, dbając, aby do naszych Klientów trafiał produkt najwyższej jakości.