Firma Styropmin od początku swojej działalności zawsze stawiała na jakość i szeroką ofertę produktową. Pierwszy certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej na zgodność z branżową jeszcze normą uzyskała w 1996 roku. W kolejnych latach przyznawano jej następne dobrowolne certyfikaty na zgodność ze zmieniającymi się normami polskimi - w 1997, 1999 i 2003 roku.

Na początku 2004 roku weszła w życie nowa norma na styropian, będąca polską wersją normy europejskiej, zharmonizowanej z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie wyrobów budowlanych. Pozwala ona, po dokonaniu oceny zgodności, na oznaczenie wyrobów styropianowych europejskim znakowaniem CE. Przygotowania do wprowadzenia nowej normy w firmie Styropmin rozpoczęły się jeszcze w roku 2003. Wyposażono laboratorium zakładowe w aparaturę kontrolno-pomiarową do badania wszystkich istotnych cech styropianu, od tolerancji wymiarów i kształtu, przez właściwości mechaniczne do przewodnictwa cieplnego i reakcji na ogień włącznie. Zatrudniono wyspecjalizowaną kadrę i wdrożono odpowiednie procedury Zakładowej Kontroli Produkcji. Dzięki temu w sierpniu 2004 roku firma uzyskała dwa certyfikaty ITB - na wyroby styropianowe i kontrolę produkcji, a od 1 września przeszła na nową normę i nowe oznaczenia.
Wszystkie oferowane na rynku wyroby zostały gruntownie przebadane przez Instytut Techniki Budowlanej i są na bieżąco monitorowane w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji oraz okresowo badane przez niezależne jednostki zewnętrzne. Badania potwierdzają wysokie parametry jakościowe oferowanych wyrobów firmy Styropmin.