RoofLITE A/S jest producentem okien dachowych. Działalność rozpoczęliśmy w lutym 2001. Jesteśmy częścią grupy VKR.

RoofLITE stawia sobie za główny cel bycie dostawcą okien w niskokosztowym segmencie rynku. Przez segment niskokosztowy rozumiemy tych odbiorców, którzy są zainteresowani zakupem w pełni funkcjonalnego produktu po najniższej cenie nominalnej.

Osiągamy ten cel przy zachowaniu wysokiej jakości produktu, poprzez przestrzeganie następujących zasad:
. ciągłe innowacje w technologii produkcji
. eliminacja kosztów łańcucha dystrybucji
. silną platformę e-business
. strategiczne partnerstwo z odbiorcami
. bycie - holistycznie - dostawcą okien dachowych o najniższych kosztach w Europie