Spółka "Polska Technika Zabezpieczeń" jest częścią notowanej od 1997 r. na rynku podstawowym giełdy papierów wartościowych Spółki "STALPRODUKT" S.A. Dotychczasowi udziałowcy a zarazem założyciele "Polskiej Techniki Zabezpieczeń, dążąc do jej rozwoju, postanowili poszerzyć grono wspólników o Spółkę "Stalprodukt Zamość"(w której 100 % udziałów posiada "STALPRODUKT" S.A.) i pozyskać partnera kapitałowego mogącego wspierać zamierzenia handlowe i rozwojowe Spółki. Dzięki tej operacji "Polska Technika Zabezpieczeń" stała się znaczącym operatorem handlowym na rynku produktów z branży stalowej stolarki drzwiowej.

Grupa "STALPRODUKT", wiodąca w branży wyrobów stalowych, blach transformatorowych, profili zimnogiętych, barier drogowych oraz innych wyrobów stalowych, rozwijająca swoją pozycję na rynku, posiada wysokie notowania, duży potencjał organizacyjny i kapitałowy oraz wieloletnie tradycje związane z obróbką stali, w tym własne ocynkownie. Grupa ta jest największym dystrybutorem stali w Polsce, co pozwala mieć pewność, że zostanie zapewniona ciągłość produkcji drzwi antywłamaniowych, zabezpieczenie w dużych stanach magazynowych produktów a także pewność ich dostaw.

Zarząd Spółki "Polska Technika Zabezpieczeń" pragnie rozwijać swoją firmę poprzez stworzenie partnerom warunków dobrej, przyzwoitej i uczciwej współpracy pozwalającej na odpowiednie ich zaangażowanie w rozwój własnych firm. W zamian oczekuje od swoich partnerów stabilności finansowej oraz dalszej dystrybucji towarów poprzez budowę sieci odbiorców detalicznych a także niewielkiego zaplecza magazynowego i ekspozycyjnego. Zapewnia stabilną i partnerską współpracę w oparciu o podpisane umowy handlowe. Dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie Spółki pozwala mieć nadzieję na taką współpracę dzięki wsparciu "Polskiej Techniki Zabezpieczeń" przez Grupę "STALPRODUKT".