BISAN Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 7
tel. +48 (022) 842 32 19;
885 63 80 (-81, -82, -83, -84)
fax +48 (022) 885 63 85
e-mail: bisan@bisan.com.pl